Багатомодові оптичні волокна

Багатомодові оптичні волокна     В наступних таблицях наведено відповідні норми на оптичні и геометричні параметри оптичних волокон, а також допустимі відхилення від цих параметрів багатомодових волокон:
Таблиця Оптичні и геометричні характеристики багатомодових волокон у відповідності з рекомендаціями ITU-T:
Характеристика G.651
Рекомендоване номінальне значення внутрішнього діаметру 50 мкм
Межа допустимого відхилення від номінального діаметру ± 3 мкм
Рекомендоване номінальне значення зовнішнього діаметру 125 мкм
Межа допустимого відхилення от номінального діаметру ± 3 мкм
Межа відхилення концентричності не більше 6%
Некруглість осердя не більше 6%
Некруглість оболонки 2%
Типові рекомендаційні значення числової апертури 0,2 или 0,23
Допустиме відхилення від обраного значення числової апертури не більше 0,02
Перевірочне навантаження 0,69 ГПа, але не менше 0,35 ГПа.
Коефіцієнт загасання волокна у складі кабелю, не більше:  
Максимум в окіл 850 нм 4 дБ/км 1)
Максимум в окіл 1310 нм 2 дБ/км 1)
Коефіцієнт хроматичної дисперсії: 2)  
На 850 нм, не більше 120 пс/нм· км
На 1310 нм, не більше 6 пс/нм· км

1) - Більш низькі значення коефіцієнта загасання залежить від процесу виготовлення, складу волокна, використанні його в кабелі, коефіцієнт загасання при цьому може бути знижений до максимальних значень 2?2,5 дБ/км в окіл 850 нм і 0,5?0,8 дБ/км в окіл 1300 нм. Обидві області можуть також використовуватись одночасно для роботи в системах передач.
2) - Для багатогомодовых ОВ домінуючою дисперсією є дисперсія матеріалу.
     В Параметри багатоговодовых оптичних волокон визначені також в наступних нормативних документах:
Стандарт Документ Опис
TIA/EIA 492AAAA Волокна 62,5 мкм з OFL BW 160/500 МГц км на 850/1300 нм
492AAAB Волокна 50 мкм з OFL BW 500/500 МГц км на 850/1300 нм
492AAAC Волокна оптимізовані для лазерного діода з ЕМВ 2000 МГц на 850 нм
IEC 60793-10 Тип по стандарту А1а.1 - волокна 50 мкм з набором смуг пропускання
Тип по стандарту А1а.2 - волокна 50 мкм оптимізовані для лазерного діода з ЕМВ 2000 МГц на 850 нм
Тип по стандарту А1b - волокна 62,5 мкм з набором смуг пропускання
ISO/IEC 11801 и 24702 Тип по стандарту ОМ1 - волокна 62,5 мкм з OFL BW 200/500 МГц км на 850/1300 нм
Тип по стандарту ОМ2 - волокна 50 мкм з OFL BW 500/500 МГц км на 850/1300 нм
Тип по стандарту ОМ3 - волокна 50 мкм оптимізовані для лазерного діода з ЕМВ 2000 МГц на 850 нм
Тип по стандарту OH1 - Кварцполімерне волокно 200/230
Тип по стандарту ОР1 - Полімерне волокно 980/1000
Тип по стандарту ОР2 - Полімерне волокно 486/500

     В OFL BW - Oerflov Dandwidth метод виміру смуги пропускання багатомодових оптичних волокон при повному заповненню світлом, що збуджує світловипромінюючий діод, їх осердя описані у IEC 60793-1-41 для вікон прозорості 850 і 1300 нм.
     В ЕМВ - Effective Mode Bandwidth метод виміру ефективної модової смуги пропускання що ґрунтується на знанні радіального розподілу потужності світлової енергії джерела та її мінімізації по множені стандартних джерел описаним у IEC 60793-10.

      Згідно стандарту IEC 60793 типи волокон (багатомодові и одномодові) поділяються на наступні категорії:
      Категорії А - багатомодові волокна, категорії В - одномодові волокна.
      Багатомодові оптичні волокна:
      Поділ волокон на категорії базується на g - параметри профілю показника заломлення.
      Нормований показник профілю заломлення визначається як:
      δ(x) = 1 - x•g
      де:
     
Нормований показник профілю заломлення.
      n(x) - показник заломлення за віссю x.
     
Показник заломлення за віссю x.
      a - радіус осердя.

      Таблиця: Категорії багатомодових оптичних волокон.
Категорія Матеріал Тип Інтервал значень
А.1 Кварцове осердя / Кварцова оболонка Градієнтний* профіль
показник заломлення волокна
1 ≤ g < 3
А.2.1 Кварцове осердя / Кварцова оболонка Квазісходинковий* профіль
показник заломлення волокна
3 ≤ g < 10

10 ≤ g < ∞
А.2.2 Кварцове осердя / Кварцова оболонка Сходинковий* профіль
показник заломлення волокна
А.3 Кварцове осердя / Пластикова оболонка Сходинковий* профіль
показник заломлення волокна
10 ≤ g < ∞
А.4 Пластикове волокно
*Варто звернути увагу на профіль показника заломлення, визначеного в детальних технічних умовах.
Для декотрих застосувань g може визначатись як функція від x.
Категорія волокна визначається на основі значення g, котре найкращим чином відповідає
нормалізованому профілю показника заломлення, котрий знаходиться в межах категорії, визначеної вище

      Область застосування волокон категорій A.2, A.3, A.4 визначена у стандарті IEC 60793-1-1:
        - лінії систем обробки інформації;
        - локальні мережі;
      Що відповідає типовою відстанню:
        - для волокон категорії A.2 - до 2 км
        - для волокон категорії A.3 - до 1 км
        - для волокон категорії A.4 - до 100 м
      Потрібно також зауважити, що:
        - Запас потужності і параметри стику волокон, такі як діаметр осердя та числова апертура волокна, можуть бути більш важливі, чим загасання і ширина смуги пропускання.
        - Волокна категорії A.1 и B також можуть бути використано для коротких ліній зв'язку.
      Волокна категорії A.2 и A.3 в основному використовується в системах, котрі працюють на довжині хвилі 850 нм, а волокна категорії A.4 - на довжині хвилі окіл 650 нм.Перейти на головну сторінку
Повернутись до списку Літератури