Модель OSI

Модель OSIМодель взаємодії відкритих систем (Open Systems Interconnection (OSI)).
Це сімерівнева модель, кожен рівень котрої виконує певні функції. Кожен нижчий рівень в моделі надає вищому рівню певні послуги для передавання інформації. При цьому важливою є взаємодія однакових рівнів приймача та передавача, котра забезпечує передавання інформації між абонентами.
Фізичний рівень:
Фізичний рівень забезпечує процес передавання інформації середовищем передавання (кабелі, ефір, тощо) між вузлами мережі та засобами формування в ній каналів. Фізичний рівень відповідає за передавання інформації від точки входу до точки виходу каналів.
Фізичний рівень визначає електротехнічні, механічні, процедурні і функціональні характеристики активації, підтримки та дезактивації фізичного каналу між прикінцевими системами.
Специфікації фізичного рівня визначають характеристики (параметри) сигналу, швидкість передавання інформації, максимальну відстань передавання інформації, фізичні з'єднувачі та інші подібні характеристики.
Канальний рівень (рівень ланки даних):
Канальний рівень забезпечує передавання даних через фізичний канал з заданою достовірністю (тобто відповідає за безпомилкове передавання інформації).
Канальний рівень виконує функцію фізичної адресації, визначає топологію мережі, повідомляє про несправності та доставку інформації.
Мережний рівень:
Мережний рівень відповідає за процес ідентифікації кінцевих отримувачів інформації.
Мережний рівень забезпечує можливість з'єднання та вибір маршруту між прикінцевими системами. За допомогою протоколів маршрутизації визначає оптимальний шлях для передавання інформації в мережі.
Транспортний рівень:
Транспортний рівень виконує завдання з транспортування даних через мережу.
Забезпечує механізми встановлення, підтримки та ліквідації віртуальних каналів.
Транспортний рівень відповідає за послідовність передавання повідомлень.
Сеансовий рівень:
Сеансовий рівень встановлює та завершує сеанси взаємодії між прикладними задачами. Сеансовий рівень синхронізує взаємодію між об'єктами представницького рівня та керує обміном інформації між ними. Окрім цього, сеансовий рівень надає засоби для відправлення інформації, класу послуг та повідомлення про проблеми сеансового, представницького та прикладного рівня.
Представницький рівень:
Представницький рівень забезпечує представлення інформації повідомлення у форматі прийнятому для даного користувача на прийомі і у форматі прийнятому в системі на передачі.
Представницький рівень відповідає за сприйняття інформації отриманої від прикладного рівня однієї системи прикладним рівнем іншої системи (забезпечує представлення інформації у потрібному форматі) та за дотримання структури даних, що передаються у прикладний рівень.
Прикладний рівень:
Прикладний рівень синхронізує спільно працюючі процеси прикладного рівня та забезпечує отримання користувачем отриманої інформації у потрібній користувачу формі.
Приладний рівень визначає достатність ресурсів для майбутнього з'єднання, ідентифікує та встановлює наявність партнера для зв'язку, узгоджує процедури ліквідації помилок та керування цілісністю інформації.
В загальній формі протоколи та обладнання, що працює на різних рівнях моделі OSI, показано на рисунку:Модель OSI.


Розглянемо принципи OSI на прикладі взаємодії двох ПОД (пристрій ПОД - прикінцеве обладнання даних, в англомовній літературі DTE (Data Terminal Equipment)), у вигляді обміну інформацією між двома комп'ютерами.
Прикладний рівень
Користувач А формує за допомогою прикладних програм повідомлення користувачу Б, вказує отримувача повідомлення та вид зв'язку. На прийомі прикладні програми сигналізують користувачу Б про отримання повідомлення та показують його з вказаною адресою відправника.
Представницький рівень
Формує на передачі повідомлення в форматі прийнятому в системі користувача А, а на прийомі виконує функцію перетворення повідомлення в формат прийнятий в системі користувача Б, що надає змогу забезпечити зв'язок між різнорідними користувачами (наприклад WinC та UnixC). В такому вигляді повідомлення передається на наступний рівень.
Сеансовий рівень
За отриманою інформацією сеансовий рівень визначає котрий тип зв'язку необхідно забезпечити. Формує та відсилає пакет керування на наступний рівень і передає повідомлення користувача А на наступний рівень. На прийомі повідомлення передається на верхній рівень з вказаним типом з'єднання.
Транспортний рівень
За отриманим пакетом керування транспортний рівень керує встановленням з'єднання з кінця в кінець для вказаного типу наскрізного каналу передавання даних, забезпечує передавання повідомлення без руйнації структури і дає команду на роз'єднання після закінчення сеансу зв'язку. Окрім цього, за вказаним отримувачем на цьому рівні формується його мережна адреса, а також додається власний мережний адрес для передавання спільно з повідомленням на наступний рівень. На прийомі власна мережна адреса преображається на інформацію про відправника.
Мережний рівень
За отриманою адресною інформацією організовуються канали передавання даних між користувачем А та користувачем Б за правилами прийнятими в даній мереж і забезпечується контроль утримання з'єднання та ліквідацію збоїв на мережному рівні у всіх транзитних вузлах мережі. Для наступного рівня повідомлення преображається у формат передачі прийнятий в мережі (пакети, безперервні потоки і т. і.) та передається на наступний рівень.
Канальний рівень
За допомогою обладнання канального рівня інформація повідомлення захищається від помилок за допомогою різних кодів за для забезпечення необхідної достовірності передавання. Повідомлення переводиться в форму необхідну для передавання в середовищі передавання фізичного рівня (з котрим з'єднується за допомогою рознімів (з'єднувач та розетка)
Фізичний рівень
Забезпечує безперервним фізичним каналом між вузлами мережі зв'язку та кінцевими користувачами.
Обладнання технології Ethernet використовує лише 3 перші (фізичний, канальний, мережний) рівні моделі OSI.
В залежності від конкретного типу інтерфейсу Ethernet, рівні моделі OSI (котрі задіяні в технології Ethernet) можуть відрізнятись набором підрівнів, що виконують певні функції.
На рисунку нижче наведено приклад мережі з різними мережними протоколами, типами обладнання та рівнями моделі OSI, реалізованими в цьому обладнанні Ethernet
Модель OSI в мережі.

Приклад мережі з різними мережними протоколами, типами обладнання та рівнями моделі OSI, реалізованими в цьому обладнанні Ethernet

Перейти на головну сторінку
Повернутись до списку Літератури