Будівництво ВОЛЗ .

Будівництво ВОЛЗ. (частина 2)
      Прокладання оптичного кабелю в кабельній каналізації:
      Оптичні кабелі для прокладки в телефонній каналізації і декотрі методи їх захисту описані в рекомендаціях ITU L.43 (Optical fibre cables for buried application) та L.46 (Protection of telecommunication cables and plant from biological attack).
      При прокладанні оптичного кабелю в кабельну каналізацію потрібно контролювати тягове зусилля, котре не повинне перевищувати нормованого значення на кабель.
      За наявності поворотів на трасі кабельної каналізації, барабан з оптичним кабелем потрібно розташовувати безпосередньо по ходу повороту для зниження тягових зусиль на оптичний кабель при прокладанні. Секції довжиною більшою від 1 км прокладають, розміщуючи барабан з кабелем в середині секції, прокладанням в одну сторону половини будівельної довжини і перемоткою іншої частини (або розмотуванням з укладанням "вісімкою") та наступним прокладанням цієї частини будівельної довжини в другу сторону, це також зменшуватиме тягове зусилля на оптичний кабель.
      При прокладанні оптичного кабелю в кабельну каналізацію використовують направляючі пристрої (ролики, коліна та інші), що убезпечує оптичний кабель від пошкоджень при вводі в кабельну каналізацію.
      При прокладанні оптичного кабелю не варто використовувати змазку для уникнення приклеювання кабелю до каналу кабельної каналізації, та забезпечення цілісності оболонок кабелю, котрі можуть бути зруйновані змазкою.
      Прокладання неброньованих оптичних кабелів в каналі, зайнятому електричними кабелями, повинно виконуватися у заздалегідь прокладеній поліетиленовій трубці.
      Оптичні кабелі з бронею із зовнішнім захисним шлангом поверх броні можуть прокладатися як у вільних, так і у зайнятих каналах, без прокладання поліетиленової трубки.
    Використовувати зайнятий оптичними кабелями канал для прокладання електричних кабелів заборонено.
    В тунелях метрополітену і колекторах оптичні кабелі зв'язку повинні прокладатися броньованими із зовнішніми оболонками, що не розповсюджують горіння.
      На трасі кабельної каналізації встановлюють оглядові пристрої: кабельні колодці зв'язку (ККЗ) та кабельні колодці зв'язку спеціального типу (ККЗС).
      Оглядові пристрої (колодці) кабельної каналізації повинні встановлюватись:

    - Прохідні - на прямолінійних ділянках трас, а також при зміні глибини залягання трубопроводу;
    - Кутові - в місцях повороту траси більш ніж на 150;
    - Розгалужувальні - в місцях розгалуження траси на кілька напрямів;
    - Станційні - в місцях вводу кабелів в будівлі станцій.


      Типи оглядових пристроїв (колодязів) кабельної каналізації визначаються ємністю ввідних в них труб чи блоків, з урахуванням перспективи розвитку мережі.
Тип оглядового пристрою (колодязя) Максимальна ємність блоку,
що вводиться до колодязя
Число каналів
в основі блоку
ККЗ-1 1 1
ККЗ-2 2 2
ККЗ-3 6 2; 3
ККЗ-4 12 2; 3; 4
ККЗ-5 24 4; 6
  Станційний оглядовий пристрій ККЗСр-1   36  
  Станційний оглядовий пристрій ККЗСр-2   48  


      Зверху оглядовий пристрій (колодязь) обладнаний люком, котрий складається з верхньої чавунної кришки (котра може мати невеликій отвір для перевірки загазованості оглядового пристрою без відкриття люку) і сталевою нижньою кришкою котра має запірний пристрій для захисту от стороннього проникнення.
      В колодязях кабельної каналізації кабель прокладається в спеціальних каналах виготовлених з азбоцементних, поліетиленових х або сталевих труб O 100 мм. Можливе також прокладання поліетиленової трубки, з подальшим пневмопрокладанням в неї кабелю. До початку робіт необхідно здійснити огляд кабельної мереж для визначення оптимальних місць з'єднань будівельних довжин. Перед початком робіт по прокладання кабелю в кабельній каналізації потрібно провітрити колодязь для уникнення отруєння працівників газами, що можуть накопичуватись закритих оглядових пристроях міської кабельної каналізації..
Вентиляція кабельного колодязя.
Рисунок: Вентиляція кабельного колодязя.

      В місцях згинів та вигинів може виникнути додаткове натяжіння кабелю. Для зменшення натягу рекомендується, де можливо, прокладати кабель від колодязів, що розташовані вище за рівнем, до колодязів що розташовані за рівнем нижче. Для зменшення натягу на згинах та вигинах, якщо це можливо, краще починати затягування кабелю ближче до цих місць. На довгих за протяжністю ділянках можна встановлювати додаткові допоміжні протяжні механізми (як показано на рисунку далі).
Згин і вигін.  Механіка при прокладанні.
Рисунок: Приклади виникнення додаткового навантаження на кабель та методи його зменшення.

      Для додаткового зменшення натягу кабелю, перед прокладанням його розмотують та укладають "вісімкою" як показано на рисунку нижче
Прокладання ВОК.
Рисунок: Розмотування кабелю "вісімкою" перед укладанням в канали кабельної каналізації.

      Після зрощення відрізків кабелю та завершення прокладання кабель кріпиться до стінок кабельного колодязя, в місцях зрощень відрізків кабелю встановлюються муфти, котрі разом з залишковою довжиною кабелю також кріпляться до стінок кабельного колодязя., як показано на рисунках:
ЗКріплення кабелю на стені колодязя.  Кріплення муфти в колодязі.
Рисунок: Кріплення кабелю в колодязях кабельної каналізації після завершення монтажу.

      По закінченню прокладання, проводиться біркування кабелю з позначенням організації власника кабелю.


Повернутись на головну сторінку
Перейти на сторінку 1      Перейти на сторінку 3
Повернутись до списку Літератури