ОСНОВИ
Сторінка 4

 

Розповсюдженню світла в середовищі притаманні такі явища як інтерференція, дифракція, дисперсія, поляризація.
Інтерференція - це зміна середньої щільності потоку енергії, зумовлена суперпозицією (накладанням) електромагнітних хвиль. Інтерференція хвиль виникає лише тоді, коли хвилі, що взаємодіють, мають однакову частоту і незалежний від часу зсув фаз в кожній точці. Джерела, що випромінюють такі хвилі, називаються когерентними.
Дифракція - це відхилення світлових променів від прямолінійного шляху при проходженні поблизу границі перепон, внаслідок чого хвиля огинає зустрічну перепону (при стуленні вій можна бачити появу різнокольорових смуг, що виникають внаслідок дифракції, вії в даному випадку стають аналогом дифракційної ґратки).
Дисперсія - це залежність показника заломленні від довжини хвилі (частоти). Внаслідок дисперсії хвилі з різною частотою проходитимуть різний оптичний шлях (кутова дисперсія сонячного світла на краплях води після дощу спричиняє райдугу (Фото не мої, а взяті з Інтернету, але видно що їх зробили фахівці фотографії)).
РайдугаПодвійна райдуга з контрасним небомТуманна райдугаПодвійна райдуга

Перевернута райдугаНезвичайну світлину було зроблено доктором Жаклін Міттон (Jaqueline Mitton). Вчені називають перевернуту райдугу эфектом навколозенітної дуги (circumzenithal ark). Цікаво, що для його виникнния не потрібні ани дощ ани хмари, котрі необхідні для виненення звичайної райдуги, - дуга, що дорівнює за довжиною чверті кола, з'являється на чистому голубому небі за наявності кришталиків льоду.
Поляризація - це характеристика рівномірності розподілу за напрямком коливань векторів напруженості електричного та магнітного поля електромагнітної хвилі в площині, перпендикулярної до напрямку розповсюдження електромагнітної хвилі. Світлова хвиля, в котрій напрямок вектора напружності електричного поля змінюється випадковим чином, називається неполяризованим світлом, наприклад сонячне (природне) світло Хвилі, для котрих вектор напруженості електричного поля буде здійснювати коливання в одній площині на всьому шляху розповсюдження хвилі називають лінійно поляризованими. Площина, в котрій знаходиться вектор напружності електричного поля в лінійно поляризованій хвилі, називається площиною поляризації. Пристрої, що здійснюють перетворення природного світла в поляризоване світло, називають поляризаторами.Повернутись на сторінку 3 Повернутись на головну сторінку